Etikett

FÉRFI ÉS NŐ AZ ÉTTEREMBEN – ILLEMSZABÁLYOK ÉS ELEGANCIA A VILLA MEDICI AJÁNLÁSÁVAL

Egy férfi és egy nő a következőképpen vacsorázott meg egy előkelő étteremben. Vajon milyen hibákat ejtettek az illemszabályokkal szemben?

A szövegben a helytelen viselkedésnél mindig nőt írtam, a helyes megoldásban “hölgyet”. Úgy gondolom, aki intelligensen viselkedik az étteremben, az megérdemli azt, hogy hölgynek szólítsák.

– A bejárat előtt a férfi kinyitja az ajtót, oldalt lép és előreengedi a nőt, aki egyenesen belép a majdnem teljesen megtelt étterembe.

Helytelen volt, hogy a férfi belépéskor előre engedte a nőt.

Helyes megoldás: a vendéglő ismeretlen terület, a férfinak kell felmérni azt, hogy a hely ahova belépnek, megfelelő-e a társaságában lévő hölgynek, ezért ő lép be először.

 

– Pár lépéssel mögötte követi őt a férfi. A terem közepe felé a nő megáll, körülnéz, majd ernyőjével az egyik szabad asztalra mutat: “Mit gondolsz, jó lesz az az asztal”? Ekkor rajtuk volt még a kabát, amit nem tettek le a ruhatárban.

Helytelen volt, hogy a vendéglőben a nő ment elől.
Illetlenség az, hogy a nő az ernyőjével mutatott az egyik asztalra.

Helyes megoldás: jobb étteremben a főpincér vezeti asztalhoz a vendégeket, ha ez valamiért nem így alakul, akkor a férfinak kell mutatni az utat és nem fordítva. Egyéb esetben, amikor a főpincér halad elöl, ekkor már őt követi a hölgy és a férfi.

 

– Ekkor ott terem az éttermi főnök, egy oldalpillantással odaszólítja az egyik pincért, majd előzékenyen oda vezeti a párt az egyik üres asztalhoz.

Helytelen volt, hogy az asztalt a nő választotta.

Helyes megoldás: ez a férfi dolga, legfeljebb megkérdezheti a hölgyet, hogy megfelelő-e az asztal.

– Miután a ruhatárban nem vették le a kabátjukat, ezért az udvarias pincér lesegíti a férfi kabátját, közben az éttermi főnök segít a nőnek: átveszi kabátját, kalapját, kesztyűjét és az ernyőt, mindezeket átadják az időközben odaérkező ruhatárosnak.

Helytelen volt, hogy az éttermi főnök segítette le a nő kabátját.

Helyes megoldás: az étterembe való belépést követően a férfinak kellett volna a ruhatárban lesegítenie a hölgy kabátját, majd utána vette volna le a sajátját.

 

– Ezután a férfi és a nő egyszerre leülnek az asztalhoz. A pincér átad egy-egy étlapot a párnak, majd a bor-lapot a férfi elé helyezi és eltűnik. A nő hamar végzett az étlap tanulmányozásával, félreteszi azt, majd a borlapért nyúl.

Helytelen volt, hogy a férfi egy időben ült le a nővel.

Helyes megoldás: oda kellett volna állnia a hölgy széke mögé és a leülés pillanatában a széket gyakorlottan aláigazítani. Ezt a figyelmességet megteszi a férfi, de ez átengedhető az udvarias pincérnek is. Majd csak ezután ül le a férfi.

 

– Megjelenik a pincér. A férfi engedi, hogy először a nő diktálja fel rendelését, majd ő feladja a magáét.

Helytelen volt, hogy a nő maga diktálta a pincérnek a rendelést.

Helyes megoldás: természetesen megbeszélhetik egymással, hogy mit kívánnak választani az étlapról, de a rendelést mindkettőjük nevében a férfi beszéli meg a pincérrel.

 

– A pincér a férfihez fordulva megkérdezi “Milyen italt szabad hoznom?” – ekkor a nő megszólal, rámutat a borlap egyik borára: “ezt a rajnai bort kérjük”.

Helytelen volt hogy a nő nézegette a borlapot és rendelt belőle.

Helyes megoldás: megbeszélhetik egymással azt is, hogy ki milyen italt kíván fogyasztani, de a közösen kiválasztott ital rendelése mindig a férfi dolga.

 

– A nő ezután elővette retiküljét, bepúderezte az orrát, majd rúzzsal áthúzta a száj vonalát. Elővette ezután cigarettatárcáját, megkínálta a férfit, majd kis ezüst öngyújtóval tüzet adott neki, utána rágyújtott a magáéra.

Helytelen volt hogy a nő megterített asztalnál szépítkezett. Ezt csak a mosdóhelyiségben teheti meg.

Megjegyzés a megoldáshoz: külföldön, előkelő étteremben, szállodában létezik egy olyan helyiség, ahol a hölgyek rendbe hozhatják a frizurájukat, a sminkjüket. Nagy tükrök állnak rendelkezésre, fésülködő asztallal. Egy puffon foglalhatnak helyet a hölgyek és mindezt a műveletet kulturált környezetben elvégezhetik. Nem a mosdó ennek a helyszíne! Sajnos Magyarországon még ilyen megoldással nem lehet találkozni.

Helytelen volt hogy a férfi hagyta, hogy a nő tüzet adjon neki.

Helyes megoldás: amikor a hölgy a cigarettatárcájába nyúl, hogy elővegyen egy cigarettát, a férfi kezében már ott kell lennie az öngyújtónak. Ha nincs nála, akkor kedves erőszakkal átveszi a nő kezéből annak saját öngyújtóját és így ad tüzet. Ha pedig valahogy erre sem kerül sor, és mégis a hölgy ad tüzet, akkor először ő maga, /a hölgy// gyújtson rá és csak utána adja át a férfinak. Minden étteremben van dohányzó és nemdohányzó helyiség, tehát a vendég választhat, hol kíván helyet foglalni.

 

– A pincér hozta a levest. Míg a nő elrakta a púderdobozt, a férfi kanalazni kezdte a levest. A nő a leves előtt egy zsemlét vett a tálcáról és beleharapott.

Helytelen volt hogy a férfi előbb kezdett enni, mint a nő.

Helyes megoldás: nyilvános helyen is a hölgyet illeti a háziasszony szerepe, és az étkezést is – mint otthonában – ő kezdi meg.

Helytelen volt az is, hogy a nő beleharapott a zsemlébe /ugyanúgy hiba lett volna, ha a férfi teszi ezt/.

Helyes megoldás: kenyérből, zsemléből kis darabot letörünk és ezt tesszük a szánkba Ennek a szabálynak esztétikai oka is van: egy zsemledarab, melynek nedves, félkör alakú harapási helyén egy fogsor alakja látszik /esetleg rúzsfoltosan/ nem étvágygerjesztő látvány az asztalnál.

 

– A pincér közben hozta az üveg bort. Címkéjével felfelé, fektetve odanyújtotta az üveget a férfi elé és kérdő tekintettel nézett rá. A férfi meglepve nézett a pincérre, majd vidáman mondta: “Hát persze, ez az a rajnai bor. Ezt rendeltük”.
Erre a pincér a férfi poharába kb. ½ deci bort öntött és várakozóan állt. A férfi ügyet sem vetett rá, erre a pincér 1 perc múlva megtöltötte a nő poharát, majd a férfiét is teletöltötte, elvette az üres levesestányérokat és eltűnt.

Helytelen volt, hogy a férfi nem értette meg, miért mutatja neki a pincér az üveget, továbbá nem törődött a pohárba öntött ½ deci borral.

Helyes megoldás: a férfi ilyenkor megtekinti az üveget. Meggyőződik róla, hogy az általa rendelt italt hozta-e a pincér. Azzal az egy kortynyi kóstolóval azért kínálták meg őt, hogy lássa, megfelelő-e a bor hőfoka, a minősége.
Formaságnak tűnik, de mégis fontos. Ritkán fordul elő, hogy valaki azzal küldi vissza a bort, hogy nem elég hideg stb. A jó hírű vendéglő sokat ad erre az udvarias gesztusra, különösen akkor ha az italt a sommelier ajánlja.

 

– Hozták a főételt. A pincér a két tányérra tálalt belőle. Elfogyasztották és a nő nem akart többet enni, ezért a kést és villát egymásra keresztben a tányérra tette. A pincér másodszor is tálalni akart, mire a nő kicsit méltatlankodva mondta: “Nem, köszönöm, nem kérek többet!” Látszott rajta, hogy csodálkozik a pincéren, amiért még tálalni akart, holott ő az evőeszközzel jelezte, hogy befejezte az evést.

Helytelen volt, hogy a nő keresztbetett késsel-villával az evés befejezését akarta jelezni a pincérnek.

Helyes megoldás: ez éppen ellenkezőt jelent: kérek még tálalni. Ha azt akarja jelezni, hogy többet nem kér, akkor a kést és a villát párhuzamosan, nyelükkel jobboldalon kell a tányérra helyezni. A tapasztalt pincér ez esetben nem kínálja újra a vendéget.

 

– A férfi akart még enni- ezt úgy jelezte, hogy a kést és a villát két oldalon kívülről hozzá támasztotta a tányér széléhez. Erre a pincér másodszor is tálalt részére.

Helytelen volt, hogy a férfi kívülről támasztotta az evőeszközt a tányérra, miközben a nyelük az abroszt érte.

Helyes megoldás: ezt sohasem szabad megtenni, mert az ételmaradék /pl. mártás/ lecsuroghat az abroszra. Ha még enni óhajt, azt a tányéron keresztbe tett késsel és villával kell jelezni. A pincér egyébként az eddigiekből látta, hogy a férfinak fogalma sincs ezekről a nemzetközileg elfogadott illemszabályokról. Kitalálta, hogy a férfi még enne, ezért tálalt a vendégnek újra.

 

– A nő ezután eltávozott a mosdóba, közben a férfi újságot olvasott.
Egy idő múlva a férfi elkiáltotta magát: “Pincér, fizetni!” A főpincér tányéron, szalvéta alatt hozta a számlát. A férfi átfutotta, közben a nő odahajolt, belenézett a számlába: “Ezek nem szívbajosak az áraikkal!” – mondta.

Helytelen volt, hogy a férfi, a nő vissza érkését követően is tovább olvasta az újságot. Nagyfokú udvariatlanság.

Hogy a férfi nagyot kiáltott: “Pincér, fizetni!”

Helyes megoldás: az udvariasság a főpincérnek, a pincérnek is kijár. Intsünk neki és halkan mondjuk: “fizetni szeretnék”, vagy “kérem a számlát”.

 

– A férfi két bankjegyet tett a tányérra és a nőhöz fordult. “Légy szíves elintézni” – majd elment a mosdó felé.

Helytelen volt, hogy a nő belenézett a számlába és megjegyzést tett rá.

Helyes megoldás: a számla rendezése a férfi dolga. Kivételt képez az, ha egy üzletasszony üzleti férfi partnerét meghívja egy olyan vacsorára, amiért köszönetét szeretné kifejezni az együttműködésért, vagy egyéb dologért. Ezt nem szabad félreérteni, de ehhez az üzletasszonynak is visszafogottan kell öltözködnie és viselkedésében is mértéktartónak kell lennie. Ilyenkor a számlát az üzletasszony rendezi, de a meghíváskor ezt az óhaját előre kinyilvánítja.

 

– Mire visszajött a ruhatáros már ott volt a kabátokkal, felsegítette a férfire, miközben a pincér a nőre adta fel a kabátot. Ezután a férfi elindult a kijárat felé, mögötte a nő. Eltávoztak.

Helytelen volt, hogy a férfi hagyta, – éppúgy, mint érkezéskor – hogy más segítse fel a nő kabátját és nem ő.

Helyes megoldás: az étteremből való távozáskor először a férfi veszi fel a kabátját, majd utána segít a hölgynek, aki türelmesen várakozik.

Kifelé menet a hölgy megy elől, a férfi követi és udvariasan megnyitja az ajtót, hogy a hölgy akadálytalanul tudjon kilépni az étteremből.

Forrás:
Dr. Vámos Lászlóné www.protokoll-etikett.hu
Fotók:
Peka Roland www.pekaroland.hu

Foglaljon szobát Veszprém szívében!

Ellenőrizze a szabad időpontokat és legyen a Villa Medici Hotel & Restaurant**** vendége.

Villa Medici ajánlatok

Megéri itt foglalni!